A Békéltető Testületről

A békéltető testület a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján létrehozott, a kamarák és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek által kijelölt tagokból álló, a gazdasági kamarák mellett működő független szervezet.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A fogyasztóvédelemről szóló törvény szerint fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az eljárás célja

A békéltető testület célja, hogy a fogyasztó és a szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül, gyorsan, egyszerűen, eredményesen rendezze. A békéltető testület egyet jelent a fogyasztói jogvitákban a lehető legrövidebb időn belüli, hatékony fogyasztói jogvédelemmel. A legfontosabb szempont a vitás felek közötti egyezség létrehozása. Az egyezséggel a kereskedők, szolgáltatók rövid időn belül teljesítik az egyezségben vállalt kötelezettségeiket.

A testületek hatásköre

A békéltető testületekhez azok az ügyek tartoznak, amelyekben a fogyasztó (panaszos) és a kereskedő/szolgáltató vitája a termék vagy szolgáltatás minőségével, biztonságával, egy szerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatos. Hatáskörükbe tehát az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos.

A testületek illetékessége

A fogyasztó (panaszos) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület az illetékes. A békéltető testületek illetékessége a gazdasági kamarák illetékességi területeihez igazodik. A fogyasztó azon kamara mellett működő békéltető testülethez fordulhat panaszával, amelynek illetékességi területén lakik. Nem a bepanaszolt gazdálkodó szervezet székhelye állapítja meg az illetékességet. Kisegítő szabályként a szerződés teljesítésének helye szerinti testület előtt is megindítható az eljárás.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A 2021. évi szakmai beszámoló IDE kattintva letölthető. 

A 2022. évi szakmai beszámoló IDE kattintva letölthető.